Babakötvény

AMIT A BABAKÖTVÉNYRŐL TUDNI KELL

Futamideje a kibocsátás napjától számított 19 év. Alapcímlete 1,- Ft, tehát akármilyen kis összeggel megvásárolható.

Változó kamatozású állampapír, így hosszú távon biztosítja a befektetett összeg értékállóságát. Az éves kamat mértéke a kamatbázis és a kamatprémium értékének összegével egyenlő. A kamatbázis megegyezik a kamat megállapításának évét megelőző naptári évre vonatkozóan, a KSH által közzétett éves átlagos infláció (fogyasztói árindex) százalékos mértékével. A kamatprémium mértéke 3%. A kamat Start-értékpapírszámlán történő jóváírása évente február 1-én** történik.

 

A Babakötvény által megtestesített követelés a Kibocsátóval szemben nem évül el.

ÉRTÉKESÍTÉS ÉS VISSZAVÁSÁRLÁS

A Babakötvény a gyermek 18. életévének betöltése napjáig bármikor megvásárolható, és a befizetett összegnek megfelelő mennyiségű Babakötvényt azonnal jóváírják a Start-értékpapírszámlán. Kizárólag a gyermek születési időpontja alapján irányadó sorozatú Babakötvényt lehet megvásárolni.

A 18. életév betöltése után, a futamidő lejártáig, a jóváírásra kerülő kamatokból szintén megvásárolható az adott sorozatú Babakötvény. A kötvény értékesítése névérték + felhalmozott kamaton történik, tehát a befektető által a vásárláskor megelőlegezett kamatot a Kibocsátó a következő kamatfizetéskor írja jóvá a Start-értékpapírszámlán. A Kibocsátó a Babakötvényt a törvényben meghatározott esetekben vásárolja vissza névérték + felhalmozott kamaton a Magyar Államkincstár útján, így például a gyermek 18. életévének betöltése után, a futamidő lejárata előtt bármikor.

A BABAKÖTVÉNY VÁSÁRLÓI

Az adott év február 1. és a következő év január 31. között született gyermek javára*** az adott évben kibocsátott Babakötvény-sorozatot lehet megvásárolni a gyermek 18. születésnapjáig, illetőleg a Babakötvényen elért kamatok a Start-értékpapírszámla fennállása alatt szintén az adott sorozat lejártáig ugyanazon Babakötvény-sorozatba fektethetők.

Babakötvényt bármely természetes személy vásárolhat a Magyar Államkincstárnál Start-értékpapírszámlával rendelkező gyermek javára.

A BABAKÖTVÉNY KAPHATÓ

Magyar Államkincstár Állampénztári Irodáiban és Kirendeltségein, valamint a Webkincstáron keresztül.