Féléves Kincstárjegy

AMIT A FÉLÉVES KINCSTÁRJEGYRŐL TUDNI KELL

A Féléves Kincstárjegy 6 hónapos futamidejű, fix kamatozású, 10.000,- Ft-os alapcímletű értékpapír. Jegyzés útján kerül forgalomba. Jegyezni névértéken, azaz 100%-os árfolyamon lehet. A 6 hónapos futamidő a jegyzés lezárását követő második munkanaptól kezdődik. Futamidő végén a kamat a tőkével együtt a kamatadó levonását követően kerül az ügyfél számláján jóváírásra. A Féléves Kincstárjegyek utáni kamatbevétel adóköteles, kamatjövedelem után az adó mértéke jelenleg 15%.

A FÉLÉVES KINCSTÁRJEGY VÁSÁRLÓI

A Féléves Kincstárjegyet belföldi és külföldi magánszemélyek (devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek), belföldi civil szervezetek (pl. alapítvány, egyesület), belföldi non-profit cégek (devizabelföldi jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli szervezetek, meghatározott kivételekkel**) vásárolhatják meg.

NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATAL MÓDJA

A Féléves Kincstárjegy jegyzés útján kerül forgalomba hozatalra.

FORGALMAZÓHELYEK ÉS VISSZAVÁSÁRLÁS

Jegyezhető, illetve a futamidő alatt eladható a Magyar Államkincstár állampénztári irodáiban, a WebKincstáron és TeleKincstáron keresztül, valamint a lakossági Elsődleges forgalmazók fiókhálózatában (CIB, Erste, K&H, MKB, OTP, Raiffeisen, UniCredit és TakarékBank). Az Elsődleges forgalmazók és a Magyar Államkincstár együtt a továbbiakban: Forgalmazók. A Forgalmazók napi vételi árfolyamot jegyeznek a Féléves Kincstárjegy sorozatokra, így náluk az üzletszabályzatukban leírtak szerint a Féléves Kincstárjegy futamideje alatt is eladható.