Prémium Magyar Államkötvény

AMIT A PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEKRŐL TUDNI KELL

A Prémium Magyar Államkötvény 3 és 5 éves futamidővel kibocsátásra kerülő, dematerializált, inflációhoz kötött, változó kamatozású állampapír, amelynek alapcímlete 1.000 forint. A kifizetendő kamat mértéke a kamatbázisból és a kamatprémiumból adódik össze. Minden sorozat a kamat megállapítás évét megelőző naptári évre vonatkozóan a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett éves átlagos fogyasztói árindex-változás százalékos mértéke, mint kamatbázis felett biztosít sorozatonként eltérő, jelenleg a 3 és az 5 éves futamidejű kötvényre 2,75% és 3,25% kamatprémiumot. A kamatprémium mértékének meghatározására az adott sorozatra vonatkozó Nyilvános Ajánlattételben kerül sor.

A Prémium Magyar Államkötvény által megtestesített követelés a Kibocsátóval szemben nem évül el. Kamatfizetés évente történik. Futamidő végén a kamat a tőkével együtt, a kamatadó levonását követően kerül az ügyfél számláján jóváírásra. A Prémium Magyar Államkötvények utáni kamatbevétel adóköteles, kamatjövedelem után az adó mértéke jelenleg 15%. A Prémium Magyar Államkötvényen elért kamatjövedelem mentes az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség alól.

A kamatadó csökkenthető, illetve megfizetése alól mentesség érhető el, amennyiben adott sorozat tartós befektetési számlán keresztül kerül megvásárlásra.

A PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK VÁSÁRLÓI

A Prémium Magyar Államkötvényt belföldi és külföldi magánszemélyek (devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek), belföldi civil szervezetek (pl. alapítvány, egyesület), belföldi non-profit cégek (devizabelföldi jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli szervezetek, meghatározott kivételekkel**) vásárolhatják meg.

NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATAL MÓDJA

A Prémium Magyar Államkötvény aktuális sorozata adagolt kibocsátás keretében vásárolható meg. A Prémium Magyar Államkötvény névérték plusz felhalmozott kamaton (a kibocsátási időtől az értékesítésig eltelt napok alapján) kerül értékesítésre.

VISSZAVÁSÁRLÁS

A forgalmazók meghatározott feltételek mellett napi vételi árfolyamot jegyeznek a Prémium Magyar Államkötvény sorozataira, így azok a lejáratot megelőzően a forgalmazók üzletszabályzatában leírtak szerint eladhatóak.

FORGALMAZÓHELYEK

A Magyar Államkincstár Állampénztári Irodái, Kirendeltségei és WebKincstár elektronikus rendszere, az Equilor Befektetési Zrt., az Erste Befektetési Zrt., az NHB Bank, a GránitBank Zrt; valamint a CIB, a Concorde, az FHB, az MKB, a Raiffeisen, az OTP, a TakarékBank és az UniCredit fiókhálózatai.