Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat, a felelősség kizárása

Az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) allampapir.hu weboldalán és aloldalain megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatási célokat szolgálnak. A weboldalakon megjelenő információk nem minősülnek és semmilyen körülmények között nem tekinthetők befektetési tanácsnak vagy adótanácsadásnak, illetőleg értékpapír(ok) vételére, vagy eladására vonatkozó ajánlattételnek, illetve ajánlattételre vonatkozó felhívásnak.

Az ÁKK Zrt. a lehetőségeihez mérten törekszik az allampapir.hu weboldalon és aloldalain megjelenő információk és adatok folyamatos frissítésére, azonban azok pontosságáért, teljességéért, helytállóságáért, hitelességéért, meghatározott célra való alkalmasságáért, esetleges módosulásáért nem vállal felelősséget. Az ÁKK Zrt. weboldalain megjelenő információk és adatok bármilyen módon és formában történő felhasználása kizárólag a felhasználó saját felelősségére történhet. A web oldalakon megjelenített információk és adatok (beleértve a jelen feltételeket is) bármikor, bármilyen értesítés nélkül megváltoztatásra, kiegészítésre vagy módosításra kerülhetnek. Az ÁKK Zrt. honlapjáról linkek segítségével elérhető weboldalakon szereplő információkat az ÁKK Zrt. nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmáért az ÁKK Zrt. felelősséget nem vállal. Az ÁKK Zrt. nem vállal felelősséget azokért a - közvetlen, vagy közvetett - károkért, veszteségekért, költségekért, egyéb következményekért, amelyek a web oldalaival kapcsolatban, azok használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírus általi-, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból következnek be.

Szerzői jogok

Az ÁKK Zrt. allampapir.hu weboldala és aloldalai, annak grafikai megjelenítése, az ott elhelyezett és megjelenített szövegek, információk, adatok és más anyagok, csakúgy mint ezek elrendezése szerzői jogi védelem alatt áll. A felhasználás és a felhasználás engedélyezésének kizárólagos joga, eltérő rendelkezés hiányában az ÁKK Zrt.-t illeti meg. A szerzői jogilag védett alkotások engedély nélküli használata a jogszabályokba ütközik.