Egyéves Magyar Állampapír - 1MÁP

AMIT AZ EGYÉVES MAGYAR ÁLLAMPAPÍRRÓL TUDNI KELL

Az Egyéves Magyar Állampapír 1 éves futamidejű, fix kamatozású, 10.000,- Ft-os alapcímletű értékpapír. Jegyzés útján kerül forgalomba. Jegyezni névértéken, azaz 100%-os árfolyamon lehet. Az egyéves futamidő a jegyzés lezárását követő második munkanaptól kezdődik. Futamidő végén a kamat a tőkével együtt kerül az ügyfél számláján jóváírásra. A 2019. június 1-jét követően vásárolt Egyéves Magyar Állampapír kamatadó-mentes befektetés. A 2019. június 1-jét megelőzően vásárolt Egyéves Magyar Állampapír utáni kamatbevétel adóköteles, kamatjövedelem után az adó mértéke 15%.

Az Egyéves Magyar Állampapír által megtestesített követelés a Kibocsátóval szemben nem évül el.

AZ EGYÉVES MAGYAR ÁLLAMPAPÍR VÁSÁRLÓI

Az Egyéves Magyar Állampapírt belföldi és külföldi magánszemélyek (devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek) vásárolhatják meg.

NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATAL MÓDJA

Az Egyéves Magyar Állampapír jegyzés útján kerül forgalomba hozatalra.

FORGALMAZÓHELYEK ÉS VISSZAVÁSÁRLÁS

Jegyezhető, illetve a futamidő alatt eladható a Magyar Államkincstár állampénztári irodáiban, a WebKincstáron és TeleKincstáron keresztül, valamint a lakossági Elsődleges forgalmazók fiókhálózatában (CIB, Erste, K&H, MKB, OTP, Raiffeisen, UniCredit és TakarékBank). Az Elsődleges forgalmazók és a Magyar Államkincstár együtt a továbbiakban: Forgalmazók. A Forgalmazók napi vételi árfolyamot jegyeznek az Egyéves Magyar Állampapír sorozatokra, így náluk az üzletszabályzatukban leírtak szerint az Egyéves Magyar Állampapír futamideje alatt is eladható.

* Jelen tájékoztatás a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény vonatkozó rendelkezései alapján kereskedelmi kommunikációnak minősül, és nem tekinthető ajánlattételnek, teljes körű tájékoztatásnak, befektetési vagy adótanácsadásnak. A Kibocsátó felhívja a befektetők figyelmét, hogy valamennyi befektetési kockázatot és lehetőséget a befektetőnek kell felmérnie.

aktuális éves kamat:
2,50 %
Forgalmazóhelyek

kincstári árfolyamjegyzés

Kapcsolódó dokumentumok

archív nyilvános ajánlattételek