Diszkont Kincstárjegy - DKJ

AMIT A DISZKONT KINCSTÁRJEGYRŐL TUDNI KELL

A Diszkont Kincstárjegy 3 és 12 hónapos futamidejű, nem kamatozó értékpapír, mely névérték alatt, diszkont áron kerül kibocsátásra 10.000,- Ft-os alapcímletben. A névérték kifizetése lejáratkor, egy összegben esedékes, mely az árfolyam-nyereségadó levonását követően kerül kifizetésre. A hozam összege a névérték és a vételár között különbség.

A DISZKONT KINCSTÁRJEGY VÁSÁRLÓI

A Diszkont Kincstárjegyet belföldi és külföldi magánszemélyek, cégek, intézmények, stb. (devizabelföldi és devizakülföldi természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli szervezetek) egyaránt megvásárolhatják.

NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATAL MÓDJA

A Diszkont Kincstárjegy aukció útján kerül forgalomba hozatalra. A Diszkont Kincstárjegy aukciók nyilvános ajánlattétel közzétételével kerülnek meghirdetésre. A 3 hónapos Diszkont Kincstárjegy aukciókra minden héten kedden, míg a 12 hónapos Diszkont Kincstárjegy aukciókra minden második héten csütörtökön kerül sor, a pénzügyi teljesítés pedig mindig az aukciót követő hét szerdán esedékes. Az aukción közvetlenül kizárólag az Elsődleges forgalmazók vehetnek részt. A befektetők az Elsődleges forgalmazók útján tehetnek aukciós ajánlatot.

FORGALMAZÓHELYEK ÉS VISSZAVÁSÁRLÁS

Az Elsődleges forgalmazók, valamint a Magyar Államkincstár fiókhálózata (beleértve a WebKincstár és TeleKincstár szolgáltatást is) napi vételi és eladási árfolyamot jegyeznek a Diszkont Kincstárjegyek sorozataira, így náluk, az üzletszabályzatukban leírtak szerint a Diszkont Kincstárjegyek futamidő alatt is eladhatók és megvásárolhatók.

* Jelen tájékoztatás a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény vonatkozó rendelkezései alapján kereskedelmi kommunikációnak minősül, és nem tekinthető ajánlattételnek, teljes körű tájékoztatásnak, befektetési vagy adótanácsadásnak. A Kibocsátó felhívja a befektetők figyelmét, hogy valamennyi befektetési kockázatot és lehetőséget a befektetőnek kell felmérnie.

Forgalmazóhelyek

kincstári árfolyamjegyzés

Kapcsolódó dokumentumok