Féléves Magyar Állampapír - FMÁP

AMIT A FÉLÉVES MAGYAR ÁLLAMPAPÍRRÓL TUDNI KELL

*Korábbi nevén Féléves Kincstárjegy, rövidítve: FKJ.

A Féléves Magyar Állampapír 6 hónapos futamidejű, fix kamatozású, 10.000,- Ft-os alapcímletű értékpapír. Jegyzés útján kerül forgalomba. Jegyezni névértéken, azaz 100%-os árfolyamon lehet. A 6 hónapos futamidő a jegyzés lezárását követő második munkanaptól kezdődik. Futamidő végén a kamat a tőkével együtt a kamatadó levonását követően kerül az ügyfél számláján jóváírásra. A Féléves Magyar Állampapírok utáni kamatbevétel adóköteles, kamatjövedelem után az adó mértéke jelenleg 15%.

A FÉLÉVES MAGYAR ÁLLAMPAPÍR VÁSÁRLÓI

A Féléves Magyar Állampapírt belföldi és külföldi magánszemélyek (devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek) vásárolhatják meg.

NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATAL MÓDJA

A Féléves Magyar Állampapír jegyzés útján kerül forgalomba hozatalra.

FORGALMAZÓHELYEK ÉS VISSZAVÁSÁRLÁS

Jegyezhető, illetve a futamidő alatt eladható a Magyar Államkincstár állampénztári irodáiban, a WebKincstáron és TeleKincstáron keresztül, valamint a lakossági Elsődleges forgalmazók fiókhálózatában (CIB, Erste, K&H, MKB, OTP, Raiffeisen, UniCredit és TakarékBank). Az Elsődleges forgalmazók és a Magyar Államkincstár együtt a továbbiakban: Forgalmazók. A Forgalmazók napi vételi árfolyamot jegyeznek a Féléves Magyar Állampapír sorozatokra, így náluk az üzletszabályzatukban leírtak szerint a Féléves Magyar Állampapír futamideje alatt is eladható.

* Jelen tájékoztatás a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény vonatkozó rendelkezései alapján kereskedelmi kommunikációnak minősül, és nem tekinthető ajánlattételnek, teljes körű tájékoztatásnak, befektetési vagy adótanácsadásnak. A Kibocsátó felhívja a befektetők figyelmét, hogy valamennyi befektetési kockázatot és lehetőséget a befektetőnek kell felmérnie.

aktuális éves kamat:
2,00 %
Értékesítési pontok

kincstári árfolyamjegyzés

Kapcsolódó dokumentumok