Kincstári Takarékjegy - KTJ

AMIT A KINCSTÁRI TAKARÉKJEGYRŐL TUDNI KELL

A Kincstári Takarékjegy 1, illetve 2 éves futamidejű, névre szóló, nyomdai úton 10, 50, 100, 500 ezer és 1 millió forintos címletekben előállításra kerülő fix, lépcsős kamatozású állampapír. A Kincstári Takarékjegy által megtestesített követelés a Kibocsátóval szemben nem évül el. A Kincstári Takarékjegy által megtestesített tőkét és kamatokat a visszaváltás napján kapja kézhez az ügyfél.

A 2019. június 1-jét követően vásárolt Kincstári Takarékjegy kamatadó-mentes.

A 2019. június 1-jét megelőzően vásárolt Kincstári Takarékjegy utáni kamatbevétel adóköteles, az adó mértéke jelenleg 15%.

A KINCSTÁRI TAKARÉKJEGYEK VÁSÁRLÓI ÉS ÁTRUHÁZÁSA

A Kincstári Takarékjegyet kizárólag magánszemélyek (devizabelföldi természetes személyek) vásárolhatják meg. A Kincstári Takarékjegy örökölhető, illetve az engedményezés hatályával ruházható át.

AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÉS VISSZAVÁLTÁS MÓDJA

A Kincstári Takarékjegy értékesítése folyamatosan, a Magyar Posta Zrt. állandó postai szolgáltatóhelyein történik. Az értékesítés során az ügyfélnek írásban nyilatkoznia kell a Kincstári Takarékjegyek forgalomba hozatal feltételeit tartalmazó Ismertető tartalmának tudomásul vételéről. A futamidő a vásárlás napján indul. A Kincstári Takarékjegy futamideje alatt, illetve annak lejárata után bármikor visszaváltható, de a lejáratot követően tovább nem kamatozik.

ELVESZETT VAGY MEGSEMMISÜLT KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY

Amennyiben a Kincstári Takarékjegy elveszett vagy megsemmisült, közjegyzői eljárás útján igényelhető a Kincstári Takarékjegy alapján történő fizetések letiltása.

FORGALMAZÓHELYEK

A Magyar Posta Zrt. állandó postai szolgáltatóhelyei.

*Jelen tájékoztatás a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény vonatkozó rendelkezései alapján kereskedelmi kommunikációnak minősül, és nem tekinthető ajánlattételnek, teljes körű tájékoztatásnak, befektetési vagy adótanácsadásnak. A Kibocsátó felhívja a befektetők figyelmét, hogy valamennyi befektetési kockázatot és lehetőséget a befektetőnek kell felmérnie.

aktuális éves kamat:
1 év 2,25 %
2 év 2,75 %
Forgalmazóhelyek

Kapcsolódó dokumentumok

Archív hirdetmények és kifizetési segédletek