2019. október 21-től kizárólag a MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. fiókhálózatában váltható vissza!
Kincstári Takarékjegy Plusz - KTJ Plusz

AMIT A KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY PLUSZRÓL TUDNI KELL

2019. június 1. után nem kibocsátott és értékesített állampapír.

A Kincstári Takarékjegy Plusz 1 éves futamidejű, dematerializált, fix, lépcsős kamatozású állampapír, amelynek névértéke 1 forint. A Kincstári Takarékjegy Plusz által megtestesített követelés a Kibocsátóval szemben nem évül el. A Kincstári Takarékjegy Plusz által megtestesített tőkét és kamatokat a visszaváltás napján, a kamatadó levonását követően kapja kézhez az ügyfél. A Kincstári Takarékjegy Plusz utáni kamatbevétel adóköteles, az adó mértéke jelenleg 15%.

 

A VISSZAVÁLTÁS MÓDJA

A Kincstári Takarékjegy Plusz futamideje alatt bármikor - névértéken, a felhalmozott időarányos kamattal együtt - visszaváltható, az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. fiókhálózatában. Az értékesítést követően a kibocsátás napjától számított harmadik hónap végéig 100%-on, ezt követően a megkezdett hónap száma tekintetében irányadó, a lépcsőzetes kamatozás szerinti fix kamat időarányos része alapján számított felhalmozott kamattal váltható vissza. A Kincstári Takarékjegy Plusz a futamidő lejáratát követően nem kamatozik.

* Jelen tájékoztatás a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény vonatkozó rendelkezései alapján kereskedelmi kommunikációnak minősül, és nem tekinthető ajánlattételnek, teljes körű tájékoztatásnak, befektetési vagy adótanácsadásnak. A Kibocsátó felhívja a befektetők figyelmét, hogy valamennyi befektetési kockázatot és lehetőséget a befektetőnek kell felmérnie.

Visszaváltási pontok

Kapcsolódó dokumentumok

archív nyilvános ajánlattételek