Kincstári Takarékjegy Plusz - KTJ Plusz

AMIT A KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY PLUSZRÓL TUDNI KELL

A Kincstári Takarékjegy Plusz 1 éves futamidejű, dematerializált, fix, lépcsős kamatozású állampapír, amelynek névértéke 1 forint. A Kincstári Takarékjegy Plusz által megtestesített követelés a Kibocsátóval szemben nem évül el. A Kincstári Takarékjegy Plusz által megtestesített tőkét és kamatokat a visszaváltás napján, a kamatadó levonását követően kapja kézhez az ügyfél. A Kincstári Takarékjegy Plusz utáni kamatbevétel adóköteles, az adó mértéke jelenleg 15%.

A KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY PLUSZ VÁSÁRLÓI ÉS ÁTRUHÁZÁSA

A Kincstári Takarékjegy Pluszt kizárólag magánszemélyek (devizabelföldi természetes személyek) vásárolhatják meg, illetőleg ruházhatják át egymás között.

AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÉS VISSZAVÁLTÁS MÓDJA

A Kincstári Takarékjegy Plusz sorozatainak forgalomba hozatala adagolt kibocsátás útján történik. Hetente új sorozat kerül kibocsátásra, amelynek a forgalomba hozatali időszaka 1 hét. Az egy sorozatba tartozó értékpapírok lejárati időpontja azonos, függetlenül a vásárlás időpontjától. A Kincstári Takarékjegy Plusz forgalomba hozatali ára a forgalomba hozatal első napján a névértékkel, ezt követően a lejáratra érvényes kamatláb alapján kalkulált értékesítési árfolyammal egyezik meg. Egy alkalommal minimálisan 10.000 forint össznévértékű Kincstári Takarékjegy Plusz vásárolható, és a vásárlás során az ügyfélnek írásban nyilatkoznia kell a Kincstári Takarékjegy Plusz forgalomba hozatalának feltételeit tartalmazó Ismertető tartalmának tudomásul vételéről. A Kincstári Takarékjegy Plusz futamideje alatt bármikor - névértéken, a felhalmozott időarányos kamattal együtt - visszaváltható. Az értékesítést követően a kibocsátás napjától számított harmadik hónap végéig 100%-on, ezt követően a megkezdett hónap száma tekintetében irányadó, a lépcsőzetes kamatozás szerinti fix kamat időarányos része alapján számított felhalmozott kamattal váltható vissza. A Kincstári Takarékjegy Plusz a futamidő lejáratát követően nem kamatozik.

* Jelen tájékoztatás a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény vonatkozó rendelkezései alapján kereskedelmi kommunikációnak minősül, és nem tekinthető ajánlattételnek, teljes körű tájékoztatásnak, befektetési vagy adótanácsadásnak. A Kibocsátó felhívja a befektetők figyelmét, hogy valamennyi befektetési kockázatot és lehetőséget a befektetőnek kell felmérnie.

aktuális éves kamat:
2,50 %
Értékesítési pontok

Kapcsolódó dokumentumok

archív nyilvános ajánlattételek