Magyar Állampapír Plusz - MÁP Plusz

AMIT A MAGYAR ÁLLAMPAPÍR PLUSZRÓL TUDNI KELL

A Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz) értékesítése folyamatosan történik a Forgalmazóknál. Az értékesítésre felkínált mennyiség rugalmasan bővíthető annak érdekében, hogy minden vételi szándék teljesüljön.

A Magyar Állampapír Plusz 5 éves futamidővel kibocsátásra kerülő, dematerializált, sávos, fix kamatozású lakossági állampapír, amelynek alapcímlete 1 forint.

A Magyar Állampapír Plusz által megtestesített követelés a Kibocsátóval szemben nem évül el. Kamatjuttatás az első évben félévente, az ezt követő években évente történik. A kamatjuttatás napján (az utolsó, lejáratkori kamatfizetési nap kivételével) a pénzben kifejezett kamat összegével megegyező névértékű, azonos sorozatba tartozó állampapírban (Magyar Állampapír Pluszban) kerül jóváírásra a kamat a MÁP Plusz tulajdonosának értékpapírszámláján.
Futamidő végén az utolsó, lejáratkori kamatfizetési napon forintban kifejezett kamatösszegre jogosult a MÁP Plusz tulajdonosa.

A kamat mértéke:

  • az első félévben évi 3,5%
  • a második félévben évi 4,0%
  • 2. évben évi 4,5%
  • 3. évben évi 5,0%
  • 4. évben évi 5,5%
  • 5. évben évi 6,0%

A lejáratkor elérhető maximális hozam mértéke (egységesített értékpapír hozam mutató – EHM): 4,95 %*.
Kibocsátás napjától a lejárat napjáig terjedő 5 éves időszakra (a lejáratkor) fizetendő teljes kamat mértéke: 27,35%**.

A Magyar Állampapír Plusz utáni kamatbevétel adómentes.

A MAGYAR ÁLLAMPAPÍR PLUSZ VÁSÁRLÓI

A Magyar Állampapír Pluszt belföldi és külföldi magánszemélyek (devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek) vásárolhatják meg.

NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATAL MÓDJA

2019. június 3-tól a Magyar Állampapír Plusz jegyzés útján – egymást követő egyhetes időszakokban – kerül forgalomba hozatalra. A jegyzési időszak alatt névértéken, azaz 100,00%-os árfolyamon vásárolható meg. A futamidő a jegyzés lezárását követő első munkanaptól kezdődik.

VISSZAVÁSÁRLÁS

A kamatfizetést követő 5 munkanapos időintervallumban a forgalmazók nettó 100%-os árfolyamon (ami a névérték) plusz a visszavásárlás értéknapja szerinti felhalmozott kamaton jegyeznek vételi árat a Magyar Állampapír Plusz sorozatra és vásárolják vissza a befektetőktől. Az ezen kívüli időszakban a Forgalmazók meghatározott feltételek mellett napi vételi árfolyamot jegyeznek a Magyar Állampapír Plusz sorozataira, így azok a lejáratot megelőzően a Forgalmazók üzletszabályzatában leírtak szerint eladhatóak.

FORGALMAZÓHELYEK

A CIB, a Concorde, az Equilor, az Erste Befektetési Zrt; a Gránit Bank, a K&H, a Magyar Államkincstár, a Magyar Takarékszövetkezeti Bank, az MKB, az OTP, a Raiffaisen és az Unicredit fiókhálózata, valamint a Fundamenta és a Magyar Posta kijelölt postahelyei.

Jelen tájékoztatás a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény vonatkozó rendelkezései alapján kereskedelmi kommunikációnak minősül, és nem tekinthető ajánlattételnek, teljes körű tájékoztatásnak, befektetési vagy adótanácsadásnak. A Kibocsátó felhívja a befektetők figyelmét, hogy a Magyar Állampapír esetében sem zárhatóak ki teljeskörűen a pénz- és tőkepiac változásából eredő kockázatok, és valamennyi további befektetési kockázatot és lehetőséget a befektetőnek kell felmérnie.
A Magyar Állampapír Plusz forgalomba hozatalának és forgalmazásának általános feltételeit a hatályos Ismertető és az adott sorozatra vonatkozó Nyilvános Ajánlattétel tartalmazza, melyek megtekinthetők alább, illetve a forgalmazóhelyeken.
*Az N2024/01 sorozat esetében 4,94%.
**Feltételezve, hogy a befektető a kibocsátás napján megvásárolt névértéket és a kapott kamatokat futamidő végéig megtartja (azaz kamatos kamattal számítva).

aktuális éves kamat:
5 év 3,50 - 6,00 %
Forgalmazóhelyek

kincstári árfolyamjegyzés

Kapcsolódó dokumentumok