nyomdai Magyar Állampapír Plusz - nyomdai MÁP Plusz

AMIT A NYOMDAI MAGYAR ÁLLAMPAPÍR PLUSZRÓL TUDNI KELL

2019. november 4-től vásárolható állampapír.

A nyomdai Magyar Állampapír Plusz 5 éves futamidejű, névre szóló, nyomdai úton 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000, 2.000.000 forintos címletekben előállításra kerülő, fix, sávos kamatozású lakossági állampapír.

A nyomdai Magyar Állampapír Plusz által megtestesített követelés a Kibocsátóval szemben nem évül el. A kamatozás a vásárlás napját követő naptári hét első munkanapján kezdődik és a kamat a futamidő alatt halmozódik úgy, hogy a kamatösszeg kizárólag a befektető által kezdeményezett visszaváltás alkalmával a névértékkel együtt, egy összegben esedékes. A nyomdai MÁP Plusz a lejárat napját követően tovább nem kamatozik, függetlenül attól, hogy a tényleges visszaváltás mikor történik.

A kamat mértéke:

az első félévben évi 3,5%
a második félévben évi 4,0%
2. évben évi 4,5%
3. évben évi 5,0%
4. évben évi 5,5%
5. évben évi 6,0%

A lejáratkor elérhető maximális hozam mértéke (egységesített értékpapír hozam mutató – EHM): 4,95 %*.

A kamatozás első napjától a lejárat napjáig terjedő 5 éves időszakra (a lejáratkor) fizetendő teljes kamat mértéke: 27,35%**.

A nyomdai Magyar Állampapír Plusz utáni kamatbevétel adómentes.

A NYOMDAI MAGYAR ÁLLAMPAPÍR PLUSZ VÁSÁRLÓI ÉS ÁTRUHÁZÁSA

A nyomdai Magyar Állampapír Pluszt belföldi magánszemélyek (devizabelföldi természetes személyek) vásárolhatják meg, illetőleg ruházhatják át egymás között.

AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÉS VISSZAVÁLTÁS MÓDJA

A nyomdai Magyar Állampapír Plusz forgalomba hozatala folyamatos kibocsátás útján történik. A nyomdai MÁP Plusz névértéken kerül értékesítésre, azaz 100,00%-os árfolyamon vásárolható meg. A futamidő és a kamatozás a vásárlás napját követő naptári hét első munkanapján kezdődik***.

Lejárat előtti visszaváltás esetén az egyes kamatfordulók utáni 5 munkanapos időszakokban a kamatszámítás alapját képező összeg tekintetében 100%, az ezeken kívüli napokon a kamatszámítás alapját képező összeg tekintetében 99,75% kerül alkalmazásra visszaváltási árfolyamként a befektetőt megillető összeg meghatározása során. A kamatfordulókat követő 5 munkanapos időszakok a megvásárolt nyomdai Magyar Állampapír Plusz előoldalán megtalálhatóak.

ELVESZETT VAGY MEGSEMMISÜLT NYOMDAI MAGYAR ÁLLAMPAPÍR PLUSZ

Amennyiben a nyomdai Magyar Állampapír Plusz elveszett vagy megsemmisült, közjegyzői eljárás útján igényelhető a nyomdai Magyar Állampapír Plusz alapján történő fizetések letiltása.

ÉRTÉKESÍTÉSI HELYEK

A Magyar Posta Zrt. kijelölt postai szolgáltatóhelyei.

Jelen tájékoztatás a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény vonatkozó rendelkezései alapján kereskedelmi kommunikációnak minősül, és nem tekinthető ajánlattételnek, teljes körű tájékoztatásnak, befektetési vagy adótanácsadásnak. A Kibocsátó felhívja a befektetők figyelmét, hogy a nyomdai Magyar Állampapír Plusz esetében sem zárhatóak ki teljeskörűen a pénz- és tőkepiac változásából eredő kockázatok, és valamennyi további befektetési kockázatot és lehetőséget a befektetőnek kell felmérnie.

A nyomdai Magyar Állampapír Plusz forgalomba hozatalának és forgalmazásának általános feltételeit az adott sorozat Ismertetője és Nyilvános Ajánlattétele tartalmazza, melyek megtekinthetők a Kapcsolódó dokumentumok alatt, illetve a forgalmazóhelyeken.

* Amennyiben a kamatozás első napja hétfőre esik.

** A befektetés növekedése, feltételezve, hogy a befektető a kibocsátás napján megvásárolt névértékű állampapírokat a futamidő végéig megtartja.

*** Kivéve, ha a vásárlás hétvégén történik. Az ezzel kapcsolatos rendelkezést kérjük, hogy olvassa el az Ismertetőben!

aktuális éves kamat:
5 év 3,50 - 6,00 %
Értékesítési helyek

Kapcsolódó dokumentumok

Egyéb dokumentumok
Aktuális nyilvános ajánlattételek
Archív egyéb dokumentumok
Archív nyilvános ajánlattételek