Prémium Euró Magyar Állampapír - PEMÁP

AMIT A PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMPAPÍRRÓL TUDNI KELL

A Prémium Euró Magyar Államkötvény 3 éves futamidővel kibocsátásra kerülő, dematerializált, az euró zóna inflációjához kötött, változó kamatozású állampapír, amelynek alapcímlete 1 euró. A kifizetendő kamat mértéke a kamatbázisból és a kamatprémiumból adódik össze. Minden sorozat a kibocsátáskor meghatározott hónap szerinti infláció, mint kamatbázis felett biztosít sorozatonként eltérő, jelenleg 1% kamatprémiumot. A kamatprémium mértékének meghatározására az adott sorozatra vonatkozó Nyilvános Ajánlattételben kerül sor. Kamatbázis alatt a kamat megállapítás napját kettővel megelőző második hónap és az azt közvetlenül megelőző év ugyanazon hónapja közötti időszakra vonatkozó euró övezeti inflációt** kell érteni.

A Prémium Euró Magyar Állampapír által megtestesített követelés a Kibocsátóval szemben nem évül el.

Kamatfizetés félévente történik, a kamat a tőkével együtt a futamidő végén kerül az ügyfél számláján jóváírásra.

A 2019. június 1-jét követően vásárolt Prémium Euró Magyar Állampapír kamatadó-mentes.

A 2019. június 1-jét megelőzően vásárolt  Prémium Euró Magyar Állampapírok utáni kamatbevétel adó köteles, kamatjövedelem után az adó mértéke 15%.

A PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMPAPÍROK VÁSÁRLÓI

A Prémium Euró Magyar Állampapírokat belföldi és külföldi magánszemélyek (devizabeföldi és devizakülföldi természetes személyek) vásárolhatják meg.

NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATAL MÓDJA

A Prémium Euró Magyar Állampapír sorozatainak forgalomba hozatala adagolt kibocsátás útján történik. A Prémium Euró Magyar Állampapír forgalomba hozatali ára a forgalomba hozatal első napján a névértékkel, ezt követően a névérték és a felhalmozott kamat összegével egyezik meg.

MÁSODPIACI ELADÁSI LEHETŐSÉG

A Magyar Államkincstár meghatározott feltételek mellett napi vételi árfolyamot jegyez a Prémium Euró Magyar Állampapír sorozataira, így azok a lejáratot megelőzően a Magyar Államkincstár üzletszabályzatában leírtak szerint eladhatóak.

(A 2014. március 3-án kibocsátott Prémium Euró Magyar Állampapírokat devizabelföldinek és devizakülföldinek minősülő természetes személyek, valamint - a nonprofit gazdasági társaságnak nem minősülő gazdasági társaságok és a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv.5. § (1) bekezdés 60. pontja szerint intézményi befektetőnek minősülő szervezetek kivételével - devizabelföldinek minősülő jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli szervezetek vásárolhatják meg és ruházhatják át egymás között. 2014. március 3-át megelőzően kibocsátott Prémium Euró Magyar Állampapírokat belföldi és külföldi magánszemélyek, cégek, intézmények, stb. (devizabelföldi és devizakülföldi természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli szervezetek) egyaránt megvásárolhatták, átruházhatták és ezen sorozatokba tartozó értékpapírjaikat egymás között továbbra is átruházhatják.)

FORGALMAZÓHELYEK

Megvásárolható a Magyar Államkincstár Állampénztári Irodáiban, valamint a WebKincstáron keresztül.

*A Prémium Euró Magyar Állampapír forgalomba hozatalának és forgalmazásának általános feltételeit az aktuális Ismertető és a Nyilvános Ajánlattétel tartalmazza. Jelen tájékoztatás a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény vonatkozó rendelkezései alapján kereskedelmi kommunikációnak minősül, és nem tekinthető ajánlattételnek, teljes körű tájékoztatásnak, befektetési vagy adótanácsadásnak. A Kibocsátó felhívja a befektetők figyelmét, hogy a Prémium Euró Magyar Állampapír esetében sem zárhatóak ki teljeskörűen a fogyasztói-árindex illetőleg a devizaárfolyamok változásából eredő kockázatok, és valamennyi további befektetési kockázatot és lehetőséget a befektetőnek kell felmérnie.

**Az euró övezeti infláció alatt az Európai Bizottság (Eurostat) által a Résztvevő Tagállamokra vonatkozóan végleges harmonizált fogyasztói árindexként az adott kamat megállapítás napját megelőzően időben utolsóként hivatalosan közzétett fogyasztói árindex-változás százalékos mértékét kel érteni.

aktuális éves kamat:
2,40 %
Forgalmazóhelyek

kincstári árfolyamjegyzés

Kapcsolódó dokumentumok

aktuális nyilvános ajánlattételek