Elérhetőség
Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.
E-mail: akk@akk.hu