Kamatadó változás 2016. január 1-től
2015.12.28.


A kibocsátó Magyar Állam nevében eljáró Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11., a továbbiakban: ÁKK Zrt.) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („Tpt.”) vonatkozó rendelkezései alapján ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi LXXXI. törvény 2016. január 1. napjával több helyen módosítja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényt, mely alapján 2016. január 1. napjától a kamatjövedelem után fizetendő adó mértéke 16%-ról 15%-ra csökken. A fentieknek megfelelően az állampapírok vonatkozásában a kamatjövedelem után fizetendő adó 15%-os mértékét a 2016. január 1-jétől megszolgált kamatjövedelemre lehet alkalmazni. Budapest, 2015. december 28. ÁKK Zrt.