Jogi nyilatkozatok

Jogi nyilatkozat – felelősség kizárásáról

Az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) weboldalain megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatási célokat szolgálnak. A weboldalakon megjelenő információk nem minősülnek és semmilyen körülmények között nem tekinthetők befektetési tanácsnak, illetőleg - kifejezett eltérő rendelkezés hiányában - értékpapír(ok) vételére, vagy eladására vonatkozó ajánlattételnek, illetve ajánlattételre vonatkozó felhívásnak.

Az ÁKK Zrt. a lehetőségeihez mérten törekszik a weboldalakon megjelenő információk és adatok folyamatos frissítésére, azonban azok pontosságáért, teljességéért, helytállóságáért, hitelességéért, meghatározott célra való alkalmasságáért, esetleges módosulásáért nem vállal felelősséget. Az ÁKK Zrt. weboldalain megjelenő információk és adatok bármilyen módon és formában történő felhasználása kizárólag a felhasználó saját felelősségére történhet. A weboldalakon megjelenített információk és adatok (beleértve a jelen feltételeket is) bármikor, bármilyen értesítés nélkül megváltoztatásra, kiegészítésre vagy módosításra kerülhetnek. Az ÁKK Zrt. honlapjáról linkek segítségével elérhető weboldalakon szereplő információkat az ÁKK Zrt. nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmáért az ÁKK Zrt. felelősséget nem vállal.Az ÁKK Zrt. nem vállal felelősséget azokért a - közvetlen, vagy közvetett - károkért, veszteségekért, költségekért, egyéb következményekért, amelyek a web oldalaival kapcsolatban, azok használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírus általi-, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból következnek be.

Jogi nyilatkozat - az ÁKK Zrt. elektronikus üzenteiről

Az ÁKK Zrt. bármely e-mail címéről küldött elektronikus üzenet és annak bármely csatolmánya bizalmas információkat tartalmaz, amely egyben szellemi tulajdont képezhet, vagy annak nyilvánosságra hozatala egyébként tilalmazott. Az email-en történő információtovábbítás jogi, üzleti és biztonsági kockázattal járhat, az így továbbított adatok jogosulatlanok számára ismertté válhatnak. Az ÁKK Zrt ezen a nem biztonságos csatornán kizárólag az ügyfél, illetve szerződéses partner kérésére (ideértve az ügyfél, illetve szerződéses partner által megkezdett e-mailen történő kommunikációt) továbbít információt.

Az ÁKK Zrt fenntartja minden, a szellemi tulajdonra vonatkozó jogát valamennyi, a kommunikációs rendszerén keresztül küldött elektronikus üzenet tekintetében.

Az elektronikus üzenetben, illetve az ahhoz fűzött csatolmányokban található információk kizárólag a címzett(ek)nek szólnak. Amennyiben Ön az üzenetet (beleértve annak bármely csatolmányát is) valamely hibából kifolyólag kapta meg, vagy annak nem Ön a címzettje, úgy (i) kérjük, hogy ezt hozza a feladó tudomására telefon, vagy e-mail útján és törölje az üzenetet és csatolmányait az Ön rendszeréből; (ii) ezúton felhívjuk figyelmét, hogy szigorúan tilos az elektronikus üzenet bármely részének felhasználása, közlése, másolása vagy továbbítása, illetve bármely olyan tevékenység, amely az e-mailben foglaltakon alapul.

Az ÁKK Zrt. vagy az üzenet küldője semmilyen körülmények között sem felelős semmilyen közvetlen- vagy közvetett kárért, veszteségért, költségért vagy más következményért, amely az üzenet (beleértve annak bármely csatolmányát is), vagy az abban hivatkozott weboldal használatából eredő bármely veszteségért, üzleti kapcsolat megszakadásáért, szoftverek vagy más információs rendszerek általa kezelt adatok elvesztéséért, még abban az esetben sem, amennyiben az ÁKK Zrt-t, vagy az üzenet küldőjét előzetesen tájékoztatták a kár bekövetkezésének lehetőségéről.

Jelen elektronikus üzenetekre vonatkozó jognyilatkozat mindenkor elsőbbséget élvez bármely más olyan elektronikus üzenetre vonatkozó jognyilatkozattal szemben, melyet az ÁKK Zrt. kommunikációs rendszerén keresztül annak alkalmazottai kaptak.