ÁKK Zrt.
Az államadósság kezelése Magyarországon az 1990-es évektől napjainkig
  • 1993. április 1-jén megalakult az Állami Értékpapír Kibocsátást Szervező Iroda részleges feladatkörrel, ekkor a Pénzügyminisztérium és a Magyar Nemzeti Bank is fontos szerepet játszott az adósságkezelésben.
  • 1995. májusában a Pénzügyminisztérium felügyeletével megkezdte munkáját az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK). A cég létrehozásának célja az adósságkezeléssel kapcsolatos valamennyi funkció egy szervezetbe való tömörítése volt.
  • 1997. január 2-án az ÁKK megkezdte a központi költségvetés külföldi adósságának kezelését, amelynek kiemelkedő állomása 1999. január 1-je volt. Ettől kezdődően az ÁKK a Magyar Állam nevében eljárva külföldi forrásbevonási műveleteket is végez.
  • 2001. március 1-jén a pénzügyminiszter megalapította az Államadósság Kezelő Központ Részvénytársaságot. A megalapításról rendelkező régi Államháztartási törvény (Régi Áht.) módosítása lehetővé tette, hogy az adósságkezelés rugalmas, a követelményekre gyorsan reagálni képes félig piaci szervezeten belül valósuljon meg.
  • A régi Áht. 2003. június 30-i módosításával a pénzügyminiszter a központi költségvetés fizetőképességének fenntartásáért és az állam átmenetileg szabad pénzeszközeivel való gazdálkodásért való felelőssége során az ÁKK Rt. – 2006. augusztus 28-tól ÁKK Zrt. – útján jár el.
Az ÁKK Zrt. által kidolgozott adósságkezelési stratégia
Az államadósság-kezelés legfontosabb törekvése az államadósság és a költségvetési hiány hosszútávon alacsony költségek és elfogadható kockázatok melletti finanszírozása. Az ÁKK Zrt. fontos feladata a belföldi állampapír-piac továbbfejlesztése, egyrészt a befektetőkért folytatott verseny éleződése, másrészt a piaci infrastruktúra fejlesztésének igénye miatt.
Az ÁKK Zrt. tevékenységének jogi alapja
Az államadósság-kezelés jogi alapját több jogforrás alkotja, amelyek közül a legfontosabbak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Államháztartási törvény, új Áht.), a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitási Tv.) az adott évre vonatkozó költségvetési törvények, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv) és a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tőkepiaci törvény). E törvényi rendelkezések egyfelől meghatározzák az államadósság fogalmát, illetve keletkezésének és finanszírozásának szabályait, másfelől az e tevékenység végzésére jogosult és egyben köteles államigazgatási és egyéb szereplőket szabályozzák. Az ÁKK Zrt. kizárólagos tulajdonosa a Magyar Állam, az alapítói jogokat az államháztartásért felelős miniszter (jelenleg nemzetgazdasági miniszter) gyakorolja. A társaság ügyvezető szerve az Igazgatóság. A Stabilitási Tv. 13. §-a felhatalmazza az ÁKK Zrt.-t az állam által kibocsátott vagy állami kezességgel, illetve állami garanciával biztosított, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, továbbá a Stabilitási Tv-ben meghatározott egyéb pénzügyi eszközök tekintetében az Áht.-ben meghatározott befektetési szolgáltatások és befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatások végzésére.
Az ÁKK Zrt. feladatai
Az ÁKK Zrt. napi munkáját a vezérigazgató irányítja. Az ő közvetlen vezetése alatt történik a belföldi és külföldi értékpapír-kibocsátás és hitelfelvétel szervezése és támogatása; a másodpiaci műveletek lebonyolítása; az állampapír-piac figyelemmel követése és fejlesztése, valamint a társaság marketing-kommunikációja. A vezérigazgató-helyettes irányítja a finanszírozási és költségvetési tervezést; a forgalmazói rendszer ellenőrzését; makrogazdasági elemzések készítését; az adósságállomány nyilvántartását; és az adóssággal kapcsolatos műveletek elszámolását.